English

In 2002 after completing his university education at the Faculty of Medicine of Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznan, Poland, Dr Tomasz Laszczynski started his internship period at Provincial General Hospital in Zielona Gora. From July 2004 he held a post in the Internal Medicine Department of the Hospital in Sulechow. At the same time, he started working at the Emergency Department therein.

In August 2004 , he started his specialty training within General Practice, and in November 2008 he passed his state specialty examination. This was followed by a post as GP in the Family Medicine Clinic in Zielong Gora, focusing mainly on pediatric patients.
Learn more…

In 2009, Dr. Laszczynski started working in General Practice in Limerick and in June 2010 he joined the medical staff in Duleek Health Centre and Drogheda Medical Clinic subsequently. Understanding various patients’ needs, he has started to perform minor surgical procedures in Drogheda Medical Clinic and for the last five years provides a vasectomy service in the Drogheda Medical Clinic, believing that each of us can make conscious decision about fertility.

Dr Laszczynski is the member of Primary Care Dermatology Society of Ireland as has special interest in skin conditions . He completed Graduate Diploma in Dermatology with University College Dublin in 2013.

He is a member of the Vasectomy Network and maintains his skills attending Irish and international vasectomy conferences.

Dr. Laszczynski is combining in his work the best from Central European and Irish medicine.

Polskie

Po zakończeniu edukacji universyteckiej na Wydziale Medycznym Akademii Medycznej imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2002 r. , Dr Tomasz Łaszczyński rozpoczął staż w Wojewódzkim Szpitalu w Zielonej Górze. Od lipca 2004 roku rozpoczął pracę na Oddziale Wewnętrznym w Szpitalu w Sulechowie, w tym samym czasie zaczął pracę w tamtejszym Pogotowiu Ratunkowym.

W sierpniu 2004 rozpoczął specjalizację w zakresie Medycyny Rodzinnej, którą zakończył zdanym egzaminem w listopadzie 2008 roku.

Od tego czasu pracował w praktyce lekarza rodzinnego w Zielonej Górze , zajmując się głównie pocjentem pediatrycznym.
Learn more…

W 2009 roku rozpoczął prace w Przychodni Rodzinnej w Limerick a następnie dołączył w 2010 roku do medycznego personelu w Duleek Health Centre i Drogheda Medical Clinic.

Rozumiejąc różnorodne potrzeby pacjenta, rozpoczął wykonywać procedury z zakresu małej chirurgi w DRMC a także przez ostatnie pięć lat wykonuje zabiegi wazektomi, wierząc że każdy z nas może podjąć świadomą decyzje co do swojej płodności.

Jako że choroby skóry leżą w kręgu jego zainteresowania , ukończył on Graduate Diploma in Dermatology w Univeristy College Dublin w 2013 .Jest on również członkiem Primary Care Dermatology Society of Ireland .

Dr Łaszczyński jest członkiem Vasectomy Network i rozwija swoje umiejętności uczęszczając lokalne i międzynarodowe szkolenia z zakresu wazektomi.

Dr Łaszczyński w swojej pracy stara się łączyć wszystko co najlepsze z zakresu medycyny Europy Centralnej i Irlandzkiej.

Accreditations

Special Interests

  • Minor Surgery
  • Dermatology
  • Vasectomy